Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een actieve behandelmethode gericht op het houding- en bewegingsapparaat. Oefentherapie Mensendieck is vernoemd naar de grondlegster mevrouw Dr. Bess Mensendieck ( 1867- 1957). Het motto van mevrouw Bess Mensendieck “Zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen, zelf oordelen” is altijd nog de kerngedachte van de oefentherapie.
 
"De visie van de praktijk is erin gelegen om een gedragsverandering bij de cliënt te bewerkstelligen. We streven ernaar de cliënt bewust te laten worden van de oorsprong van zijn problematiek. Samen met de cliënt zoeken wij naar een passende aanpak d.m.v. het aanbieden van individuele oefenprogramma’s en het leren van een gezond houdings- en bewegingspatroon. Door onze coachende instelling hopen wij mensen intrinsiek te motiveren om een gezondere levensstijl te kunnen handhaven die bijdraagt aan een klachtenvrij leven." 
 
Oefentherapie Mensendieck is gericht op het behandelen en voorkomen van verschillende lichamelijke klachten. Wij kijken naar de relatie tussen klacht, houding en beweging. U leert  bewuster om te gaan met uw lichaam en gaat steeds vaker kiezen voor een goede houding en manier bewegen. Belangrijke bewegingen uit het dagelijks leven en de manier waarop u hiermee omgaat komen in de behandeling aan de orde. Ademhalings- en ontspanningsoefeningen zullen deel uitmaken van de behandeling. Gecombineerd met een persoonlijk oefenprogramma leert u de klachten gunstig te beïnvloeden.

GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN